Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Sygekasser

Af Billy Sørensen, socialhistorie.dk

Der opstod fra midten af 1800'tallet en dansk sygekasse bevægelse, denne skød frem samtidig med håndværks laugenes ophævelse, der siden middelalderen havde sikret sine medlemmer sygehjælp ifølge af alvorlig sygdom.

Sygekassernes funktioner var at man kunne få lægehjælp og sygedagpenge hvis man blev syg, igennem kasserne forsikrede medlemmerne hinanden. De første sygekasser var, ligesom med laugene, forbundet med et erhverv, senere kom kasser for byer og sogne. De folk som dannede sygekasserne var typisk også med eller tilhængere af andelsbevægelsen eller fagforeninger.

I 1892 vedtog folketinget Sygekasseloven, der kom til at gælde fra januar 1893, denne lov medførte at staten anerkendte sygekasser som opfyldte en række betingelser, disse statsanerkendte sygekasser kunne så få økonomisk tilskud fra staten. Lovende for sygekasser blev ændret flere gange, en mærkat ændring kommer i 1933 hvor det for at kunne opnå Alders og invaliderente, bliver en forpligtelse for alle over 21 år at være medlem af en sygekasse.

Det var sygekasserne der blev en forløber for den offentlige sygesikring som vi kender i dag, loven om den offentlige sygesikring trådte i kraft fra april 1973, derved afskaffedes de statsanerkendte sygekasser og dens opgaver overgik i stedet for til kommunerne.Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...